Privacy policy & Cookie policy

Privacy policy

Acest website („site-ul”) este operat de către THE ASSOCIATES TEAM („THE ASSOCIATES”). THE ASSOCIATES poate fi referit în această Politică drept „noi”, „nouă” sau „al nostru/ă”.

Obiectul acestei Politici privind Confidențialitatea

Prezenta Politică privind confidențialitatea are rolul de a vă informa cu privire la:

(i) activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de vizitator al site-ului;

(ii) prelucrările datelor cu caracter personal derulate de THE ASSOCIATES în vederea desfășurării activităților sale conform celor descrise mai jos.

Politica noastră privind confidențialitatea poate fi modificată iar THE ASSOCIATES va publica pe această pagină o versiune actualizată a politicii și va semnala printr-un mesaj pop-up faptul că politica a fost modificată. Prin consultarea frecventă a acestui site puteți să vă asigurați că aveți cunoștință permanent despre activitățile de prelucrare întreprinse de către THE ASSOCIATES.

Website-ul THE ASSOCIATES poate include link-uri către alte website-uri care sunt gestionate de alte entități/persoane juridice care nu au legătură cu THE ASSOCIATES și cu privire la care THE ASSOCIATES nu poartă nicio responsabilitate. Dacă accesați aceste website-uri prin intermediul site-ului nostru, ava trebui să consultați politicile de confidențialitate ale acestor site-uri pentru a putea înțelege în ce mod colectează, utilizează și comunică informațiile dvs.

THE ASSOCIATES și confidențialitatea datelor

THE ASSOCIATES prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 și, începând cu 25 mai 2018, cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016. În funcție de activitatea desfășurată, THE ASSOCIATES prelucrează datele cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de persoana vizată, în următoarele condiții următoarelor:

- Pentru prelucrările derivate din calitatea dumneavoastră de vizitator al site-ului, vă rugăm să consultați secțiunea privind utilizarea modulelor de tip cookie-uri

- În măsura în care sunteți în categoria angajaților (inclusiv candidat, angajat temporar, membru de familie al unui angajat etc.), THE ASSOCIATES va prelucra datele dumneavoastră conform următoarelor scopuri și temeiuri (reflectate în secțiunile de mai jos): A(d); B(e)(f).

- În măsura în care sunteți beneficiar al serviciilor prestate de THE ASSOCIATES (beneficiari reali, clienți și potențiali clienți persoane fizice, reprezentanți ai clienților etc.) THE ASSOCIATES va prelucra datele dumneavoastră conform următoarelor scopuri și temeiuri (reflectate în secțiunile de mai jos): A(a)-(c); B(a)-(f).

- În măsura în care sunteți partener contractual al THE ASSOCIATES (inclusiv reprezentant al partenerului, prestator de servicii, locatar: A(a)(c).

Informațiile pe care le prelucrăm

THE ASSOCIATES prelucrează datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizați în mod direct. Putem colecta date cu caracter personal privitoare la dumneavoastră în momentul în care utilizați site-ul nostru precum și în derularea relațiilor contractuale încheiate și prestării serviciilor de către THE ASSOCIATES.

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor și/sau îndeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare de către THE ASSOCIATES.

Cum utilizăm și comunicăm informațiile dvs.:

THE ASSOCIATES prelucrează datele dvs. cu caracter personal astfel:

A. În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri:
a) derularea oricăror raporturi juridice rezultate din contractele încheiate între THE ASSOCIATES şi dumneavoastră sau societatea pe care o reprezentați;
b) monitorizarea adecvată a tuturor obligaţiilor asumate de partenerii contractuali ai THE ASSOCIATES persoane fizice și/sau de juridice;
c) efectuarea sau procesarea operațiunilor de plăți prin sistemul SWIFT, în măsura în care clienții solicită folosirea acestui sistem;
d) încheierea si executarea contractelor de muncă.

B. În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale THE ASSOCIATES în contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru următoarele scopuri: a) îmbunătățirea serviciilor furnizate prin îmbunătățirea fluxurilor, politicilor și procedurilor interne;
b) managementul clientilor;
c) scopuri de marketing simplu, PR și comunicare, a activitatii THE ASSOCIATES şi a terţilor parteneri contractuali;
d) gestionarea reclamațiilor primite din partea dumneavoastră cu privire la serviciile furnizate
e) constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale THE ASSOCIATES în instanță, precum și constituirea de probe în acest sens;
f) scopuri de recrutare și resurse umane în ceea ce privește candidații și angajații THE ASSOCIATES; acordarea de beneficii pentru persoanele vizate;

Există anumite scopuri de prelucrare, pentru care este necesar, conform legii, ca THE ASSOCIATES să obțină consimțământul dumneavoastră. THE ASSOCIATES va obține acest consimțământ prin diverse mijloace, spre exemplu, prin semnarea de către dumneavoastră a unei note de informare puse la dispoziție de către THE ASSOCIATES in cadrul unei intalniri directe sau prin participarea la unul dintre evenimentele organizate de THE ASSOCIATES. Consimțământul astfel furnizat poate fi retras în orice moment iar THE ASSOCIATES va ține cont de preferințele dumneavoastră. Scopurile pentru care este cel mai probabil ca THE ASSOCIATES să obțină consimțământul dumneavoastră sunt următoarele: prelucrarea datelor cu carater personal, inclusiv transferul acestei categorii de date, în state din cadrul UE/SEE și din afara UE/SEE, în măsura în care consimțământul este necesar conform cerințelor legale, accesarea datelor din orice alte baze de date puse la dispoziție de entități publice în condițiile legii despre dvs.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, THE ASSOCIATES poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată și/sau reprezentanţii săi legali, reprezentanţii THE ASSOCIATES, autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi publice de orice tip, organizații internaționale, furnizorii de servicii şi bunuri, societăţi bancare, organizaţii profesionale, organizații de cercetare a pieței, alți parteneri contractuali și/sau împuterniciți ai THE ASSOCIATES.

Transferul datelor cu caracter personal

În prezent, în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate este posibil ca THE ASSOCIATES să transfere anumite categorii de date cu caracter personal în afara României, în state din cadrul UE/ SEE: Austria, Cehia, Ungaria, Croația, Belgia, Germania, Regatul Unit al Marii Britanii, cât și în afara UE/SEE către Statele Unite ale Americii. Pentru transferurile în afara UE/SEE, THE ASSOCIATES își va întemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau alte garanții recunoscute de lege.

Durata prelucrării datelor

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, THE ASSOCIATES va prelucra datele cu caracter personal pe durata îndeplinirii serviciilor, precum și ulterior în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligatia de arhivare. Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, THE ASSOCIATES să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

Utilizarea modulelor de tip cookie-uri

Acest site utilizează cookie-uri. Mai multe detalii privind aceste module și modul în care sunt folosite pot fi gasite in sectiunea de cookie-uri.

Securitatea datelor

THE ASSOCIATES acordă o importanță sporită a datelor dumneavoastră cu caracter personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare. În acest sens, THE ASSOCIATES implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operațiunilor de prelucrare.

Drepturile persoanelor vizate

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi:
• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către THE ASSOCIATES, conform celor descrise în prezentul document;
• dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea THE ASSOCIATES cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare;
• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către THE ASSOCIATES a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete;
• dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege – însă este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, THE ASSOCIATES să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
• începând din 25 mai 2018, dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
• începând din 25 mai 2018, dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către THE ASSOCIATES către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
• dreptul la opoziție - în ceea ce privește activitățile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv activitățile de profilare, dreptul de opoziție se poate exercita în orice moment, prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate;
• dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către THE ASSOCIATES, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugăm să vă adresați printr-o cerere (în format material/electronic prin e-mail) către: office@theassociates.ro.

Puteți, de asemenea, contacta oricând Responsabilul THE ASSOCIATES privind protecția datelor la adresa de e-mail: office@theassociates.ro (ulterior desemnării acestuia la nivelul THE ASSOCIATES).

În măsura în care aveți sugestii privind prezenta Politica de Confidențialitate, vă încurajăm să transmiteți aceste sugestii la: office@theassociates.ro

Cookie policy

Site-ul www.theassociates.ro utilizează cookie-uri

Site-ul www.theassociates.ro utilizează cookie-uri. În informaţiile prezentate în această pagină, veţi găsi detalii referitoare la ce reprezintă cookie-urile, în ce scop sunt folosite şi care sunt implicaţiile pentru utilizator/vizitator ca urmare a acceptării cookie-urilor din site-ul www.theassociates.ro. În cazul în care din informaţiile prezentate mai jos, apare necesitatea obţinerii de informaţii suplimentare, ne puteţi contact la adresa de e-mail office@theassociates.ro. De asemenea, aveți posibilitatea să contactați și Responsabilul THE ASSOCIATES cu Protecția Datelor la adresa de e-mail office@theassociates.ro

Cookie-urile sunt fişiere de mici dimensiuni, alcătuite în general din texte şi cifre, care la accesarea unui site sunt salvate în browserul utilizat de către computer, telefon, tabletă sau orice alt dispozitiv prin care se accesează online site-ul respectiv. La fiecare accesare ulterioară a site-ului, browserul trimite către serverul site-ului web acest fişier, permițând astfel, identificarea unui vizitator care a revenit pe site.

Cookie-urile utilizate în acest site sunt atât cookie-uri proprii, cât şi cookie-uri de la terţi şi ne permit să înţelegem nevoile şi cerinţele utilizatorilor site-ului, în scopul îmbunătăţirii experinţei pe care aceştia o au în utilizarea site-ului, în obţinerea cât mai uşoară a informaţiilor dorite şi utilizarea în cele mai bune condiţii a serviciilor oferite de site-ul www.theassociates.ro

În funcţie de durata cookie-ului, acestea pot fi Cookie-uri de sesiune sau Cookie-uri permanente.

Cookie-urile de sesiune au o durată de stocare temporară, limitată doar la durata sesiunii in care vizitatorul accesează site-ul. La momentul închiderii sesiunii sau a browserului, valabilitatea cookie-ului de sesiune se pierde. Cookie-urile permanente sunt stocate la nivelul calculatorului utilizatorului și nu sunt șterse atunci când sesiunea de navigare este închisă.
Site-ul www.theassociates.ro utilizează atât cookie-uri de sesiune, cât şi Cookie-uri permanente.

Cookie-urile sunt utilizate în scopul de analiză a traficului şi/sau a performanţelor din site-ul monitorizat şi accesat de către vizitator.

În scopul analizei traficului şi performanţelor site-ului www.theassociates.ro, utilizăm instrumente de analiză oferite de Google – Analytics, WebMaster Tools - instrumente care stochează informaţii referitoare la paginile accesate, durata vizitei în site, modul/dispozitivul de accesare a site-ului, locaţia – la nivel de localitate etc. Mai multe informaţii referitoare la modul în care Google stochează şi utilizează aceste informaţii pot fi găsite aici.

Google Inc, proprietarul instrumentelor utilizate pentru analiza traficului şi performanţelor siteului www.theassociates.ro este o companie certificată ISO 27001 în Managementul şi securitatea informaţiilor - support.google.com/analytics/answer/3407084?hl=en

Nu transmitem datele colectate prin intermediul cookie-urilor in afara UE.

Browserele utilizate la accesarea internetului au integrate facilităţi de setare a nivelului de securitate a informaţiilor, oferind inclusiv posibilitatea de acceptare a cookie-urilor. Pentru a utiliza facilităţile de setare a nivelului de acceptare a cookie-urilor, în cele mai multe cazuri este necesară accesarea secţiunii “opţiuni” din browser şi a categoriei “Setări”. Dezactivarea opţiunii de a accepta cookie-uri poate avea ca implicaţii imposibilitatea accesării unora dintre cele mai importante site-uri. De aceea, este important sa acceptaţi doar cookie-urile de la site-urile pe care le consideraţi de încredere. În orice moment aveţi posibilitatea de a şterge cookie-urile utilizînd opţiunea “Privacy” din categoria Settings.

Opţiuni pentru împiedicarea monitorizării activității online a utilizatorului sunt implementate astăzi în diverse forme; unul dintre cele mai raspândite este mecanismul “Do Not Track” utilizat de cele mai multe browsere de internet şi motoare de căutare. Scopul mecanismului „Do Not Track” este „de a oferi utilizatorului posibilitatea de a-și exprima opțiunile personale cu privire la monitorizarea activităților desfășurate online și de a comunica aceste opțiuni fiecărui server sau aplicație web cu care interacționează, permițând astfel fiecărui serviciu accesat fie să-și ajusteze practicile în funcție de opțiunile utilizatorului, fie să ajungă la un acord separat cu utilizatorul, care să fie convenabil ambelor părți. De menționat este faptul că nu toate funcționalitățile “Do Not Track” blochează cookie-urile.

Utilizatorii/vizitatorii site-ului www.theassociates.ro beneficiază de toate drepturile prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv:

• dreptul de acces la datele cu caracter personal,
• dreptul de opoziție,
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale,
• dreptul la rectificarea datelor,
• dreptul la ștergerea datelor,
• dreptul la restricționarea prelucrării,
• dreptul la portabilitatea datelor,
• dreptul de a se adresa justiţiei și/sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Deși cookie-urile sunt stocate în memoria calculatorului/dispozitivului utilizatorului de internet, ele nu pot accesa/citi alte informații aflate în respectivul calculator/dispozitiv. Cookie-urile nu sunt viruși. Ele sunt doar mici fișiere text; nu sunt compilate sub formă de cod și nu pot fi executate. Astfel, nu se pot auto-copia, nu se pot răspândi în alte rețele pentru a genera acțiuni și nu pot fi folosite pentru răspândirea de viruși.

Cookie-urile nu pot căuta informații în calculatorul/dispozitivul utilizatorului, însă ele stochează informații de natură personală. Aceste informații nu sunt generate de către cookie-uri, ci de către utilizator, în momentul în care acesta completează formulare online, se înregistrează pe anumite site-uri web, utilizează sisteme de plăți electronice etc.

Utilizarea cookie-urilor și obligațiile furnizorilor sunt reglementate atât în legislația Uniunii Europene, cât și în legislația națională.

Dintre documentele care reglementează utilizarea cookie-urilor la nivel European pot fi consultate Directiva 2002/58/CE (PDF) și Directiva 2009/136/CE (PDF). În acelaşi timp, în legislaţia naţională, utilizarea cookie-urilor este reglementată de Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.